Wat doen reservisten?

Reservisten vormen de flexibele schil van de krijgsmacht. Zij hebben vaak ook een civiele baan. Defensie zet de reservisten in bij extra personeelsbehoefte of tekorten. Er zijn veel verschillende functies voor reservisten. Hieronder leest u per krijgsmachtsdeel welke functies er zoal zijn.

Reservistenfuncties marine

Voormalig beroepspersoneel van de marine afkomstig uit ieder dienstvak kan zich aanmelden als reservist. Maar ook burgers met een deskundigheid die aansluit bij de behoefte aan flexibel militair personeel vanuit de Koninklijke Marine kan solliciteren voor een functie als reservist. De kandidaat moet wel jonger dan 52 zijn en in sommige gevallen jonger dan 40 (bijvoorbeeld als de kandidaat wordt ingezet op operationele functies). De Koninklijke Marine Reserve telt op dit moment ruim 750 reservisten en wil uitgroeien tot tenminste 1000.

Defensie zet ze onder andere in voor:

 • begeleiding van militaire transporten met koopvaardijschepen. En koopvaardij en vissersschepen informeren en assisteren tijdens de passage door gebieden met dreiging en begeleiding van militaire transporten met koopvaardijschepen;
 • ondersteuning van defensiebrede evenementen (bijvoorbeeld Nationale Veteranendag) en marine-evenementen (bijvoorbeeld Marinedagen);
 • aanvulling van operationele eenheden van de marine. De reservist kan op uitzending gaan (frontfill) of vervangt tijdelijk de uitgezonden beroepsmilitair (backfill);
 • optreden als oefenvijand of als logistieke ondersteuning voor operationele eenheden;
 • verbreding van de marine organisatie met een specifieke deskundigheid; denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met technische achtergrond, ict-ers, medici, juristen, onderwijskundigen, genderspecialisten, etc. Zij worden op allerlei mogelijke plekken ingezet in de organisatie;
 • civiel-militaire samenwerking (CIMIC). Hierbij werken reservisten aan zaken als herstel van infrastructuur, voedseldistributie en schadeclaims door burgers. Maar ook aan openbaar bestuur, gezondheidszorg en bescherming van cultureel erfgoed.

Reservistenfuncties landmacht

De Koninklijke Landmacht telt circa 4.000 reservistenfuncties. Dit aantal groeit, omdat bij diverse eenheden nu ook voormalige beroepsmilitairen aan hun eenheid verbonden kunnen blijven als reservist. Om reservist te worden is een militaire achtergrond in veel gevallen niet nodig.

Een groot deel van de reservisten zit bij het Korps Nationale Reserve. Het korps is een volwaardig onderdeel van de landmacht. Met 2.800 functies in 3 bataljons en 17 compagnieën is zij de grootste component. Het beschikt over een eigen vaandel, uitrusting, wapens en voertuigen. Het Korps Nationale Reserve bewaakt en beveiligt het Nederlandse grondgebied in alle denkbare scenario's en ondersteunen civiele autoriteiten bij grote calamiteiten zoals rampen.

Daarnaast zet de landmacht reservisten onder andere in voor:

 • bij 1 Civiel Militair Interactie Commando  brengen reservisten kennis en kunde uit hun burgerberoep binnen. Bijvoorbeeld ingenieurs, economen, analisten, tolken en informatici. Zij ondersteunen militaire inzet met een breed scala hoogwaardige specialistische diensten;
 • een bereden escorte van het staatshoofd op Prinsjesdag en tijdens andere ceremoniële aangelegenheden. Deze reservisten zitten bij de Cavalerie Ere-Escorte;
 • leveren van medische zorg aan de hele krijgsmacht. Dit vindt plaats via het 400 Geneeskundig Bataljon. Hiervoor werken onder anderen chirurgen, anesthesiologen, huisartsen, apothekers en operatiekamerassistenten chirurgie en anesthesie. Deze reservisten zijn ook in het dagelijks leven actief in de gezondheidszorg;
 • nationale operaties (natops). Nederland is onderverdeeld in veiligheidsregio’s. Natops is de verbindende schakel met de krijgsmacht. Zij coördineert militaire inzet onder civiel gezag. Een groot aantal hiervan betreft reservistenfuncties.
 • deskundigheid op het gebied van cybercriminaliteit leveren.

Reservistenfuncties luchtmacht

Voor de meeste reservistenfuncties bij de luchtmacht is een militaire achtergrond niet nodig. De Koninklijke Luchtmacht telt 500 functies voor reservisten, die zitten bij de Groep Luchtmacht Reserve. Reservisten kunnen worden ingezet als:

 • bewakers van vliegbases en tijdens oefeningen;
 • erewacht tijdens militaire ceremonies;
 • ondersteunende taken zoals bij de brandweer op de vliegbases en bij de militaire luchtverkeersleiding;
 • adviseurs tijdens oefeningen en operaties van de landmacht op het gebied van luchtsteun;
 • verpleegkundigen;
 • cyberspecialisten.

Naast ondersteuning aan de Koninklijke Luchtmacht levert de Groep Luchtmacht Reserve ook personeel voor inzet bij andere Defensieonderdelen.

Reservistenfuncties marechaussee

Personeel van de marechaussee dat binnenkort de dienst verlaat of dat al enige tijd geleden heeft gedaan, kan zich aanmelden als reservist. Bijna 250 reservisten bij de Koninklijke Marechaussee combineren hun dagelijkse werk met een parttime baan als reservist. De ambitie is hoog en de marechaussee wil de komende jaren groeien naar ruim 500 reservisten. Defensie zet ze onder andere in voor:

 • mobiel toezicht veiligheid, grensbewaking en militaire politiezorg zowel regionaal, nationaal als internationaal;
 • bewaken en beveiligen van bijvoorbeeld gebouwen en objecten van het Koninklijk Huis;
 • meldingen doorzetten en afhandelen bij het klantcontactcentrum;
 • cyber (recherche);
 • analyse en onderzoek voor informatiegestuurd optreden;
 • bij de Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee als ruiter, instructeur, hoefsmid, fysiotherapeut of dierenarts;
 • bij het Orkest Koninklijke Marechaussee als muzikant;
 • projectofficier (je hebt specifieke kennis en expertise die de marechaussee zoekt).

Meer weten over de reservistenfuncties bij de marechaussee? Download dan de brochure ‘Reservist bij de Koninklijke Marechaussee’ onderaan de pagina.