Handreiking reservisten bij UWV

Deze handreiking is geschreven voor werknemers, hun leidinggevenden en hun HR-adviseurs. Het doel is reservisten bij UWV een steuntje in de rug te geven door een duidelijk overzicht van rechten, plichten en regelgeving, zodat zij op een positieve manier invulling kunnen geven aan het reservist-zijn.