Adaptieve krijgsmacht

Op 15 juni 2017 werd in Den Haag het congres 'Van defensief naar adaptief’ georganiseerd. In dit document staat een korte impressie van die dag.