Bureau Reservisten en Samenleving

Het Bureau Reservisten en Samenleving (BReS) geeft vorm aan het reservistenbeleid. Dit doet het bureau samen met de reservistenafdelingen van de krijgsmachtdelen, werkgevers, vakbonden en politieke partijen. Het reservistenbureau bestaat uit beroepsmilitairen en reservisten.

Door de samenwerking met externe partijen kan Defensie ervaringen delen en kennis uitwisselen. Deze contacten helpen draagvlak te creëren voor het nieuwe beleid.

BReS zet zich in voor de verdere optimalisatie van het reservistenbeleid en is nauw betrokken bij de bredere transitie naar een adaptieve krijgsmacht.

Vragen over reservistenbeleid

Heeft u vragen over het reservistenbeleid? Dan kunt u contact opnemen met BReS:

Bureau Reservisten en Samenleving (BReS)
Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
Telefoonnummer: 06-10 38 63 76
E-mail: bres@mindef.nl

U kunt ook reageren of uw vraag stellen via de facebookpagina van BReS.