Straling en gezondheid

Straling is altijd en overal om ons heen. Alles in de natuur dat warmer is dan -273 graden Celsius zendt elektromagnetische straling uit. Jijzelf dus ook. De dagelijkse dosis natuurlijke straling is zo laag, dat het geen risico’s oplevert voor de gezondheid. Maar welke soorten straling zijn er en wat betekenen ze voor de gezondheid? En hoe zit het met blootstellingslimieten voor kunstmatig opgewekte straling, die van de militaire SMART-L radar in het bijzonder?

Vergroot afbeelding Infographic met uitleg over ioniserende en niet-ioniserende straling.

Soorten straling

Er zijn verschillende soorten straling: ioniserende (bijvoorbeeld radioactieve) straling en niet-ioniserende (elektromagnetische) straling.

  • Ioniserende straling
    Dit wordt in de volksmond ook wel radioactieve straling genoemd. Deze straling komt onder meer voor in de industrie en de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan het maken van röntgenfoto’s bij de tandarts (röntgenstraling). Of aan het opwekken van energie in een kerncentrale. Ioniserende straling kan ook op natuurlijke wijze ontstaan in de bodem (radon en thoron).
  • Niet-ioniserende straling
    Een belangrijke vorm hiervan is elektromagnetische straling, ook wel elektromagnetische velden genoemd. Deze straling komt bijvoorbeeld van elektrische apparaten, hoogspanningslijnen, zendmasten, mobiele telefoons en de militaire SMART-L-radar. Ook de straling van de zon (ultraviolette straling) is niet-ioniserende straling.