Testen radarstation Wier

Defensie en fabrikant Thales hebben van 24 februari tot en met 26 maart 2021 testen uitgevoerd aan de radar in Wier. Omwonenden werden hierover met een brief geïnformeerd en zijn uitgenodigd om hun ervaringen (positief of negatief) te delen.

Waarom testen?

De testperiode had verschillende doelen. Een van die doelen was te onderzoeken waarom de radar meer geluid maakt dan verwacht. En hoe het kan dat de radar storingen lijkt te veroorzaken op elektrische apparatuur. Ook is de testperiode gebruikt om aan de hand van controlemetingen zeker te stellen dat de radar voldoet aan de stralingsnormen en veilig is.

Resultaten

Omwonenden zijn eind maart 2021 met een brief geïnformeerd over de resultaten van deze testen.

Rapport stralingsmetingen

Defensie heeft DEKRA Certification B.V. opdracht gegeven om stralingsmetingen uit te voeren bij het radarstation. Uit de metingen (tussen december 2020 en mei 2021) blijkt dat de straling onder alle gemeten omstandigheden voldoet aan de ICRNIRP-richtlijnen. DEKRA heeft een stralingsrapport opgesteld met de resultaten. Volgens de verplichting in de omgevingsvergunning laat Defensie elke 2 jaar een controlemeting uitvoeren. 
 

Informatiebijeenkomst over gezondheid en straling

De gemeente Waadhoeke is van plan om een (digitale) informatiebijeenkomst over gezondheid en straling te organiseren.

2e testperiode

Defensie gaat door met testen. De testen vinden plaats op werkdagen. De radar draait dan van 8.00 tot 19.00 uur. In deze 2e testperiode zijn er 2 tijdblokken waarin de radar signalen uitzendt:

  • Tussen 9.00 uur en 11.00 uur.
  • Tussen 13.00 uur en 15.00 uur.

De radar staat stil en is uit tussen 19.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s ochtends. De radar staat in noodgevallen ook op andere momenten aan.

Vragen?

Als u vragen heeft dan kunt u via het reactieformulier uw vraag stellen.

Klachten?

Als u een klacht heeft over (geluids)overlast van het radarstation kunt u dit laten weten via het klachtenformulier.