Onderzoeken tweede locatie Smart-L radar naderen afronding

De onderzoeken voor het nieuwe radarstation zijn bijna afgerond. Dat meldt minister Henk Kamp vandaag aan de Tweede Kamer. Het radarstation is voor heel Nederland belangrijk, onder meer omdat het vreemde ‘indringers’ in het luchtruim tijdig signaleert. Denk aan een vijandelijk vliegtuig of een raket.

Vergroot afbeelding Artist impression van radarstation.
Artist impression van radarstation.

Naar aanleiding van de moties van de Kamerleden Belhaj en Van Helvert over locatie Herwijnen zijn er eerder dit jaar onderzoeken gestart. Daarbij wordt onder meer bekeken of er alternatieve locaties voor het radarstation zijn.

Verder wordt onderzocht wat het effect op stralingsbelasting in de omgeving is als de radar hoger wordt geplaatst. Ook worden eventuele alternatieve wijzen voor luchtruimbewaking onderzocht en worden eventuele juridische consequenties in kaart gebracht. 

Nieuwe potentiële locaties

Defensie heeft op basis van de onderzoeken in ieder geval een aantal nieuwe locaties in Midden-Nederland geïdentificeerd die potentieel geschikt zijn om een SMART-L-radar te plaatsen, naast de al eerder geïdentificeerde plekken. Ze bieden voldoende radardekking om het hele Nederlandse luchtruim te bewaken. Defensie gaat met de betrokken gemeenten en provincies in gesprek.

De beslissing over waar de radar uiteindelijk wordt geplaatst, is mede afhankelijk van de gesprekken met deze partijen.  

De minister stuurt de Kamer na deze gesprekken de uitkomsten van de onderzoeken met een integrale afweging.