Rijkscoördinatieregeling voor militair radarstation Herwijnen

Defensie gaat de verouderde militaire radarstations in Wier en Nieuw Milligen vervangen. Voor de locatie in Nieuw Milligen heeft Defensie een betere locatie gevonden in Herwijnen (gemeente West Betuwe). De staatssecretaris van Defensie heeft besloten om voor de bouw van een radarstation op deze locatie de Rijkscoördinatieregeling in te zetten.

Defensie onderzoekt stopzetten procedure Rijkscoördinatieregeling

Defensie kijkt op dit moment wat de consequenties zijn van het stoppen van de procedure Rijkscoördinatieregeling (RCR), zodat er meer duidelijkheid is hoe Defensie op een andere wijze het luchtruim kan bewaken. Waarschijnlijk is hierover na de zomer 2021 meer duidelijk.

Het stoppen van een RCR-procedure is een heel bijzondere situatie. Een RCR-procedure is juist bedoeld om Rijksprojecten van nationaal belang zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.

Wat is een Rijkscoördinatieregeling?

Met een Rijkscoördinatieregeling (RCR) kan het Rijk een inpassingsplan maken. Dit is een ruimtelijk besluit, vergelijkbaar met een bestemmingsplan van een gemeente. Daarnaast coördineert het Rijk de aanvraag van vergunningen en ontheffingen die nodig zijn. En zorgt het dat betrokkenen hun mening kunnen geven. In de wet staat dat het Rijk de Rijkscoördinatieregeling mag gebruiken (paragraaf 3.6.3. van de Wet ruimtelijke ordening).

Proces Rijkscoördinatieregeling militair radarstation Herwijnen

Hoe ziet het proces van de Rijkscoördinatieregeling voor radarstation Herwijnen er uit?

Stap 1

Het besluit om het project radar Herwijnen onder de Rijkscoördinatieregeling te laten vallen is op 14 februari 2020 gepubliceerd in de Staatscourant (PDF, 251 KB) en in lokale media.

Stap 2

Op 31 augustus 2020 is het voorontwerp van het Rijksinpassingsplan gepubliceerd. Iedereen (burgers, de gemeente en andere instanties) kon hier tot en met 23 oktober 2020 op reageren. Defensie hield op 16 en 17 september 2020 informatiebijeenkomsten om vragen te beantwoorden.

Stap 3

Het ontwerp rijksinpassingsplan en de ontwerpbesluiten worden ter inzage gelegd, samen met een overzicht van de reacties en antwoorden op het voorontwerp. Iedereen kan het zo bekijken en erop reageren (zienswijze indienen). Een zienswijze heeft een officiëlere status dan de reactie bij stap 2. Als er namelijk geen zienswijze is ingediend, kan er bij de Raad van State ook niet in hoger beroep worden gegaan tegen de definitieve besluiten. Tijdens de terinzagelegging organiseert Defensie opnieuw een informatiebijeenkomst.

Stap 4

Het rijksinpassingsplan en de definitieve besluiten worden ter inzage gelegd, samen met de Nota van Antwoord. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp, kunnen in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen bezwaarfase.

In de infographic Rijkscoördinatieregeling radarstation Herwijnen zijn de stappen en reactietermijnen in tekst en beeld weergegeven. De infographic is hieronder als afbeelding te zien.

Als er een nieuwe fase in het proces begint, vindt u de informatie daarover op deze website.

Vergroot afbeelding Infographic procedure Rijkscoördinatieregeling voor radarstation Herwijnen in 4 stappen.
De uitleg van de infographic is boven deze afbeelding te lezen.

Heeft deze informatie u geholpen?

Let op: als u op ‘Ga verder’ klikt, moet u naar beneden scrollen en kiest u voor ‘Wijzig’ of ‘Verstuur’.