Onderzoek naar andere keuzes radarstation

Er worden momenteel geen onomkeerbare stappen gezet in de voorbereidingen voor een radarstation in Herwijnen. Er wordt eerst extra onderzoek gedaan. Deze onderzoeken worden op deze pagina toegelicht.

Onderzoeken zijn bezig

De onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van 2 moties vanuit de Tweede Kamer: de motie Belhaj over de hoogte van de radar en de motie Van Helvert c.s. over alternatieve locaties. Aanvullend kijkt Defensie naar de consequenties van de motie Van Helvert c.s. welke vraagt om te stoppen met de RCR-procedure in Herwijnen (de Rijkscoördinatieregeling).

Langer tijd nodig voor onderzoeken

Defensie wilde in april/mei 2021 meer informatie verstrekken over de onderzoeken, maar om de complexe onderzoeken zorgvuldig te doen wordt dit na de zomer van 2021.

De rapporten zijn dus nog niet helemaal klaar. Wel is al duidelijk dat meerdere locaties mogelijk geschikt zijn om de radar te plaatsen. Defensie gaat eerst in gesprek met die gemeenten.

Hoogte radar heeft invloed op locatiekeuze

De uitkomsten van het onderzoek naar de hoogte van de radar (motie Belhaj) zijn nodig voor het onderzoek naar alternatieve locaties (motie Van Helvert c.s.). In het onderzoek naar de hoogte wordt namelijk bepaald wat de maximale hoogte van de radar kan zijn zonder te veel verlies van radarprestaties. Die hoogte is een uitgangspunt om aanvullende alternatieve locaties voor de radar te onderzoeken. Om snelheid te maken is Defensie na stap 1 van het hoogteonderzoek al gestart met het locatieonderzoek. Van het locatieonderzoek zijn stap 1 en 2 inmiddels gepubliceerd.

Onderzoek naar hoogte radar

Het onderzoek naar de hoogte van de radar bestaat uit 3 stappen.

Defensie deelt uitkomsten onderzoek hoogte

Als het definitieve onderzoeksrapport klaar is stuurt Defensie dit naar de Kamer en deelt het met de gemeente West Betuwe. Ook komt het rapport op deze website.

Onderzoek naar alternatieve locaties

Defensie is al bezig met het opstarten van het onderzoek naar alternatieve locaties. Dit onderzoek bestaat uit 7 stappen.

Defensie deelt uitkomsten alternatieve locaties

De uitkomsten van de deelstappen en het definitieve onderzoeksrapport verschijnen op deze website. Het definitieve onderzoeksrapport wordt ook gedeeld met de Kamer, met de gemeente West Betuwe en de inwoners van Herwijnen.

Heeft deze informatie u geholpen?

Let op: als u op ‘Ga verder’ klikt, moet u naar beneden scrollen en kiest u voor ‘Wijzig’ of ‘Verstuur’.