Voorontwerp bekijken

Op deze pagina staat informatie over de 2e fase van de Rijkscoördinatieregeling: het Voorontwerp Rijksinpassingsplan voor een militair radarstation in Herwijnen. U kunt het voorontwerp en de aanvullende onderzoeken lezen. Tot en met 23 oktober 2020 konden burgers, de gemeente en andere instanties op het voorontwerp reageren.

Voorontwerp en onderzoeken

Voorontwerp:

Aanvullende downloads:

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle binnengekomen reacties worden normaal gesproken meegenomen bij het Ontwerp Rijksinpassingsplan met ontwerpbesluiten. Defensie geeft dan in een aparte reactienota aan wat er is gedaan met reacties op het Voorontwerp. Mensen die hebben gereageerd krijgen hier ook een bericht van.

De reactienota is dan samen met het Ontwerp Rijksinpassingsplan (en ontwerpbesluiten) op het gemeentehuis in Geldermalsen te bekijken. De documenten komen dan ook weer digitaal op defensie.nl te staan.

Hoe dit verder gaat is nog niet duidelijk, omdat er eerst onderzoeken lopen.

Defensie onderzoekt stopzetten procedure Rijkscoördinatieregeling

Defensie kijkt op dit moment wat de consequenties zijn van het stoppen van de procedure Rijkscoördinatieregeling (RCR), zodat er meer duidelijkheid is hoe Defensie op een andere wijze het luchtruim kan bewaken. Waarschijnlijk is hierover na de zomer 2021 meer duidelijk.

Heeft deze informatie u geholpen?

Let op: als u op ‘Ga verder’ klikt, moet u naar beneden scrollen en kiest u voor ‘Wijzig’ of ‘Verstuur’.