Voorontwerp bekijken

Op deze pagina staat informatie over de 2e fase van de Rijkscoördinatieregeling: het Voorontwerp Rijksinpassingsplan voor een militair radarstation in Herwijnen. U kunt het voorontwerp en de aanvullende onderzoeken lezen. Tot en met 23 oktober 2020 konden burgers, de gemeente en andere instanties op het voorontwerp reageren.

Voorontwerp en onderzoeken

Voorontwerp:

Aanvullende downloads:

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle binnengekomen reacties worden normaal gesproken meegenomen bij het Ontwerp Rijksinpassingsplan met ontwerpbesluiten. Defensie geeft dan in een aparte reactienota aan wat er is gedaan met reacties op het Voorontwerp. Mensen die hebben gereageerd krijgen hier ook een bericht van.

De reactienota is dan samen met het Ontwerp Rijksinpassingsplan (en ontwerpbesluiten) op het gemeentehuis in Geldermalsen te bekijken. De documenten komen dan ook weer digitaal op defensie.nl te staan.

Let op: als u op ‘Ga verder’ klikt, moet u naar beneden scrollen en kiest u voor ‘Wijzig’ of ‘Verstuur’.