Inzien en reageren op voorontwerp

Op deze pagina kunt u het Voorontwerp Rijksinpassingsplan voor een militair radarstation in Herwijnen lezen. En ook de aanvullende onderzoeken. Tot 12 oktober kunt u op dit voorontwerp reageren. Wilt u weten hoe u kunt reageren? Lees dan verder.

Voorontwerp en onderzoeken

Voorontwerp:

Aanvullende downloads:

Bekijk het voorontwerp (inzage)

U kunt het voorontwerp op 2 manieren bekijken:

  • Digitaal via deze website (zie de download hierboven).
  • Op papier in het gemeentehuis van West-Betuwe, Kuipershof 2 in Geldermalsen.

Lukt dit allebei niet? Gebruik dan het contactformulier om een andere oplossing te vragen.

Reageer op het voorontwerp

Iedereen kan op het voorontwerp reageren: als burger, gemeente of andere instantie.

U kunt uw reactie op 4 verschillende manieren indienen:

  • Digitaal. Defensie ontvangt uw reactie het liefst digitaal via het reactieformulier op www.rvo.nl. U kunt geen reactie indienen via e-mail.
  • Per brief. Stuur die naar Inspraakpunt Radarstation Herwijnen, Postbus 142, 2270 AC Voorburg.
  • Telefonisch. Bel 034 855 31 98 (tijdens kantooruren) en maak een afspraak met een notulist die uw reactie opschrijft.
  • Tijdens de informatiebijeenkomsten op 16 en 17 september 2020. Er was een notulist aanwezig om de reacties op te schrijven.

Uw reactie moet uiterlijk 6 weken na publicatie (uiterlijk 12 oktober) binnen zijn. Reacties die later binnenkomen, neemt Defensie niet in behandeling.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle reacties worden meegenomen bij het Ontwerp Rijksinpassingsplan. Defensie geeft in een aparte reactienota aan wat er is gedaan met reacties op het Voorontwerp. Mensen die hebben gereageerd krijgen hier ook een bericht van. 

De reactienota kunt u samen met het Ontwerp Rijksinpassingsplan (en ontwerpbesluiten) op het gemeentehuis in Geldermalsen bekijken. De datum vanaf wanneer dat kan volgt nog. De documenten komen dan ook weer digitaal op defensie.nl te staan.

Heeft deze informatie u geholpen?