Rijkscoördinatieregeling Herwijnen

Artist impression van hoe het radarstation in Herwijnen eruit kan komen te zien. Hoekige toren met radar er bovenop in buitengebied met landweggetje en bomen.

Radarstation Herwijnen

Nederland heeft militaire radarstations staan in Wier (Friesland) en Nieuw Milligen (Gelderland). Voor die in Nieuw Milligen heeft Defensie een betere locatie gevonden in Herwijnen (gemeente West Betuwe). Het plan van Defensie voor de locatie in Herwijnen werd voorbereid als een wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente. De gemeente stemde hier niet mee in. Omdat het plaatsen van een radarstation van nationaal belang is, wordt de voorgenomen plaatsing nu voorbereid via een Rijkscoördinatieregeling. Daarbij neemt het Rijk de coördinatie op zich en maakt een inpassingsplan voor de omgeving.

Belangrijke data Rijkscoördinatieregeling

  • Op 28 augustus 2020 verscheen de kennisgeving van het voorontwerp van het radarstation Herwijnen in de Staatscourant. Voor mensen die hier vragen over hadden, waren er op 16 en 17 september 2020 informatiebijeenkomsten in Herwijnen. Oorspronkelijk kon tot 12 oktober 2020 op het voorontwerp worden gereageerd.
  • In het weekend van 10 oktober 2020 werden het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Defensie erop geattendeerd dat het indienen van een reactie via de website www.rvo.nl met een Apple-computer via webbrowser Safari niet altijd mogelijk was. Er is uitgezocht hoe dit komt. Het heeft te maken met de ICT-omgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is helaas niet op korte termijn op te lossen.
    Om iedereen de gelegenheid te geven een reactie in te dienen, is besloten de termijn voor het indienen van een reactie te verlengen tot en met vrijdag 23 oktober 2020. Inwoners van Herwijnen ontvingen hierover een informatiebrief.

Waarom is Herwijnen geschikt?

De locatie van Herwijnen zorgt samen met Wier voor de beste spreiding van de 2 radars over Nederland. En voor een betere dekking boven onder andere Zeeland, Brabant, Limburg en de Randstad. Herwijnen is laaggelegen (gelijk aan NAP) en heeft geen last van hooggelegen gebieden als de Veluwe of de Utrechtse Heuvelrug. De radarlocatie in Nieuw Milligen heeft daar wel last van.

Zijn er andere locaties mogelijk?

In het najaar van 2019 zijn andere locaties onderzocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Bewoners van Herwijnen konden voor het onderzoek locaties doorgeven. Uit het onderzoek bleek dat er geen betere, snel beschikbare locaties zijn. Het plaatsen van een radarstation op een van de andere locaties zou namelijk minimaal 1,5 tot 2 jaar langer duren. In deze extra tussentijd bestaat het risico dat de huidige radar in Nieuw Milligen kapot gaat. Vertraging en de risico’s die daarbij horen zijn niet te accepteren. Daarvoor is het beschermen van het Nederlandse luchtruim té belangrijk. Defensie blijft daarom bij haar keuze voor Herwijnen.

Vragen vanuit de omgeving

Het nieuw te plaatsen militair radarstation zorgt voor vragen vanuit de omgeving. De gemeente West Betuwe, haar inwoners en anderen  konden daarom vragen stellen. De antwoorden op de meest gestelde vragen leest u terug in de reactiebundel

Heeft deze informatie u geholpen?