Publicatie Staatscourant Rijkscoördinatieregeling radarstation Herwijnen

Publicatie in de Staatscourant met daarin het besluit van de staatssecretaris van Defensie tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling voor het project Militair Radarstation Herwijnen.