Aankondiging informatiebijeenkomst radarstation Wier

Uitnodiging voor de informatiebijeenkomst in Wier van donderdag 22 september 2022.

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen de Kerngroep Wier en het ministerie van Defensie u uit voor een informatiebijeenkomst op 22 september 2022. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken met betrekking tot de radar en van gedachten wisselen over een blijk van waardering. Die punten lichten wij hieronder kort toe. U bent van harte welkom in het dorpshuis in Wier vanaf 19.00 uur. De informatiebijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanwezig zijn de leden van de kerngroep en enkele vertegenwoordigers van Defensie.

Actuele stand van zaken

Het contract voor de plaatsing van een radome over de radar in Wier is getekend. Ook is de opdracht verstrekt voor de aanpassing van de aandrijving van de radar. Tijdens de bewonersbijeenkomst nemen wij graag met u de planning door. Zodat u weet wat u kunt verwachten. Wij beantwoorden daarbij uiteraard graag al uw vragen.

Blijk van waardering

Defensie begrijpt dat u momenteel meer hinder ondervindt van de radar, omdat deze alle dagen in de week 24 uur operationeel is. De situatie in Oekraïne en het daarmee gepaard gaande dreigingsbeeld zorgen hiervoor. Helaas is het nog steeds noodzakelijk dat de radar 24/7 operationeel is. Defensie wil graag een blijk van waardering geven voor het begrip dat de inwoners van Wier opbrengen dat de radar 24/7 draait. Tijdens de informatiebijeenkomst willen wij graag met u van gedachten wisselen hoe die blijk van waardering binnen het billijke eruit zou kunnen zien.

Met vriendelijke groet,

Directeur Projecten DM0,            Voorzitter Kerngroep Wier

Commodore H.G.S. Boekholt,     ]. Wijnsma