Extra geld voor dichten AOW-gat

Defensie krijgt extra geld krijgt om het AOW-gat te dichten. Dat is gisteren besloten. Het gaat om € 8 miljoen per jaar. De Kamerleden Mark Harbers van de VVD en Henk Nijboer van de PvdA hadden om het  extra geld gevraagd.

Wat is een AOW-gat? De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op naar 67 jaar in 2021 en is daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Ex-defensiemedewerkers krijgen te maken met een AOW-gat als ze gebruik maken van een Wachtgelduitkering of Uitkering Gewezen Militairen. Beide uitkeringen stoppen op de 65ste verjaardag. Door het opschuiven van de AOW-leeftijd wordt echter op dat moment de AOW nog niet  uitgekeerd.

Bij de huidige voorziening betaalt Defensie het brutobedrag van de ontbrekende AOW in de periode tussen 65 jaar en de AOW-leeftijd. Daarover moet nog wel belasting worden betaald. Bij de verhoogde compensatie betaalt Defensie, na aftrek van belasting en premies, de netto ontbrekende AOW waardoor de ontbrekende AOW volledig wordt gecompenseerd.

Daarnaast ontvangen burgermedewerkers een financiële compensatie voor het mogelijk vervroegd (bij 65 jaar) laten ingaan van hun ABP-ouderdomspensioen. Voor militairen is het vervroegd in laten gaan van het pensioen niet aan de orde, vanwege de voor hen geldende pensioenleeftijd van 65 jaar.

Uitkering

Voor diegenen die al met een AOW-gat zijn geconfronteerd, streeft Defensie ernaar de verhoogde AOW-gat compensatie volgende maand uit te keren. Het ABP voert de verhoogde AOW-gat compensatie uit. ABP is ook met de uitbetaling van de huidige AOW-gat voorziening belast.

AOW-gat bij langer doorwerken?

Er komt nog een nieuwe diensteinderegeling. Al voor die van kracht is worden militairen in staat gesteld langer door te werken. Zodra de nieuwe diensteinderegeling is ingevoerd hebben kunnen zij hiervoor kiezen en hebben dan geen AOW-gat. Als ze kiezen voor de oude diensteinderegeling, hebben zij wel een AOW-gat, maar ontvangen de verhoogde AOW-gat compensatie.

De verhoogde AOW-gat compensatie wordt bekostigd uit het arbeidsvoorwaardenbudget, aangevuld met de extra middelen waar Harbers en Nijboer om hebben gevraagd.