Dienstverlatersonderzoek

Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) onderzoekt vanuit Defensie de uitstroom van militairen en burgerpersoneel.

Met het onderzoek wil Defensie inzicht krijgen in de grootte en redenen van vrijwillig vertrokken personeel En inzicht krijgen in de ervaringen van medewerkers met het sociaal beleidskader.

Voorwaarden voor deelname

Defensiemedewerkers die de organisatie vrijwillig verlaten ontvangen een brief met een persoonlijke inlogcode voor een digitale vragenlijst. Zij krijgen deze uitnodiging enige tijd na hun vertrek.

Ook Defensiemedewerkers die vallen of vielen onder het sociaal beleidskader SBK 2012 ontvangen een brief met een persoonlijke inlogcode. Zij krijgen de uitnodiging (2 tot 3 keer) tijdens het SBK-traject en 1 keer na ontslag.

Beide groepen kunnen deelnemen via dezelfde digitale vragenlijst.

Rapportage

TOS stelt 2 keer per jaar een rapportage op. De rapportage beschrijft en verklaart de aard en omvang van het verloop van het personeel en beschrijft daarnaast de ervaringen opgedaan met het SBK 2012.

Doel onderzoek

Defensie wil met het onderzoek verklaringen vinden voor de uitstroom van militairen en burgerpersoneel. Een ander doel is om het SBK 2012-traject te evalueren. De conclusies uit het onderzoek gebruikt Defensie eventueel om het beleid aan te passen.