Tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 uitgebreid

Defensie heeft de ‘Tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19’ uitgebreid. Daarmee is de COVID-19 vaccinatie vanaf vandaag ook verplicht voor militairen die zich voorbereiden op inzet of daarvoor gereed staan. Deze maatregel is in overleg met de bonden genomen.

Sinds langere tijd is een COVID-19 (booster)vaccinatie al verplicht voor een aantal militairen in het buitenland. Het gaat dan om situaties waarbij niet-gevaccineerd zijn verhoogd risico oplevert voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht.

Met de wijziging van de regeling wordt expliciet duidelijk gemaakt dat dit ook geldt voor:

a. de direct daaraan gerelateerde periode van voorbereiding daarop;

b. militairen die zijn aangewezen om binnen 5 weken te kunnen worden uitgezonden;

c. militairen in opleiding of die oefenen en trainen in gebieden waar het gastland of de internationale oefenleiding vaccinatie heeft verplicht en hiervoor geen alternatief is;

d. militairen die volgens een bepaald schema inzetbaar zijn vanwege (inter)nationale verplichtingen. Het gaat om situaties waar vaccinatie geldt voor daar ingezette eenheden of waar na een landenadvies vaccinatie noodzakelijk is. 

In de overige gevallen blijft (booster)vaccinatie tegen COVID-19 vrijwillig. Bezwaar maken kan vanwege op godsdienst, levensbeschouwing of zedelijke overtuiging gestoelde gewetensbezwaren of op basis van aantoonbare medische gronden.