Overleden Defensiepersoneel herdacht

Op de eerste zaterdag na Allerzielen wordt het overleden Defensiepersoneel herdacht in een Nationale Requiemviering. Dit jaar gebeurde dit in aanwezigheid van minister Jeanine Hennis-Plasschaert in de Sint-Odulphuskerk in Best. Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht organiseerden de dienst.

Minister Hennis en brigadegeneraal Toine Beukering leggen een krans.

Minister Hennis en brigadegeneraal Toine Beukering leggen een krans.

Beeld: Henry Badeloe

Aanwezig waren nabestaanden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties van binnen en buiten de krijgsmacht. De dienst eindigde met het oplezen van de namen en het ontsteken van een kaarsje. Vervolgens legden minister Hennis en souschef internationale militaire samenwerking brigadegeneraal Toine Beukering een krans.

Traditie

Het is in de Nederlandse samenleving en de katholieke in het bijzonder een goede traditie om regelmatig de overledenen te herdenken. Deze behoefte bestaat ook bij de nabestaanden van overleden burgers en militairen van het Defensiepersoneel. Daarom deze Nationale Requimviering onder leiding van:

  • krijgsmachtbisschop Jos Punt
  • vicaris-generaal Alphons Woolderink
  • hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren
Een eresaluut tijdens de herdenkingsdienst in de Sint-Odulphuskerk.

Een eresaluut tijdens de herdenkingsdienst in de Sint-Odulphuskerk.

Beeld: Henry Badeloe

Muzikale begeleiding

Muzikale medewerking verleende het koperkwintet van de fanfare ‘Bereden Wapens’ uit Vught en het koor van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem onder leiding van Sanne Nieuwenhuijsen. Het orgel werd bespeeld door Ton van Eck, organist van de Sint-Bavo.