Defensie dicht AOW-gat Defensiepersoneel

Defensie en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de AOW-gat voorziening zoals afgesproken in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden.

Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32, Den Haag

Het ministerie van Defensie in Den Haag

De voorziening geldt voor (voormalige) Defensiemedewerkers die worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW.  De voorziening heeft een voorlopig karakter en krijgt een definitieve vorm bij het sluiten van een volgend deelakkoord arbeidsvoorwaarden.

Defensie voorziet voor deze medewerkers in het maandelijks ontbrekende bruto AOW-bedrag waar zij individueel aanspraak op zouden hebben kunnen maken. Het netto effect van deze voorziening is afhankelijk van de belastingregels en ieders persoonlijke situatie. De voorziening treedt 1 oktober 2015 in werking en geldt voor iedereen die sinds 1 januari 2013 geconfronteerd werd met het eindigen van zijn uitkering op 65 jarige leeftijd.