Gezondheidsrisico's chroom-6

In het voorjaar van 2014 kreeg Defensie signalen van medewerkers die vermoeden ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf en CARC (chemical agent resistant coating). Eerst van medewerkers van vroegere Amerikaanse opslagplaatsen (POMS-sites). Daarna ook van andere Defensieonderdelen. Zij leggen een verband met hun werk omdat ze op deze locaties werkten met gevaarlijke stoffen zoals chroom-6.

Defensiebreed onderzoek

Defensie neemt de meldingen serieus. Het gaf het onafhankelijke onderzoeksinstituut RIVM opdracht Defensiebreed onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s.

Het RIVM deelde het onderzoek op in werkpakketten. Inmiddels publiceerde het instituut een wetenschappelijk literatuuronderzoek naar de effecten van chroom-6 op de gezondheid. Het  onderzocht onder meer van welke ziekten het aannemelijk is dat zij kunnen worden veroorzaakt door chroom-6. Het RIVM maakte hiervan de brochure 'Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschap'.

Registreren voor onderzoek

Maakt u zich als (oud-)medewerker van Defensie zorgen en wilt u meewerken aan het onderzoek van het RIVM? Dan kunt zich melden bij het informatiepunt chroom-6 en CARC van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Het informatiepunt bij het CAOP is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via nummer:  (070) 376 54 76. Het e-mailadres is: infoc6&carc@caop.nl.

Postadres:
CAOP / Ondersteuningsteam C6&CARC
Antwoordnummer 10689
2501 BW Den Haag

Voortgang onderzoek

Het RIVM coördineert het onderzoek. Op de website van het RIVM vindt u de laatste stand van zaken.