M3-rapportage 1e helft 2022

In dit rapport leest u de stand van zaken over werkbeleving onder Defensiemedewerkers. Het rapport is gemaakt door de Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD), afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS).