M3-rapportage juli - december 2020

In dit rapport leest u de stand van zaken over werkbeleving onder Defensiemedewerkers. Het rapport is gemaakt door de Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD), afdeling Trends, Onderzoek & Statistiek (TOS).