Privacybescherming en klachtrecht

Deze folder van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk geeft onder meer informatie over het recht op uw privacy bij hulpverlening.