PX-10 Bulletin

Resultaten van het eerste deel van het externe onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over PX-10 en de verdere stand van zaken.