Onderhandelaarsresultaat 2021-2023

Defensie en de vakbonden voor defensiepersoneel bereikten 31 mei 2022 een arbeidsvoorwaardenresultaat voor de periode 2021 tot en met 2023. Dit onderhandelaarsresultaat is onderaan deze pagina te downloaden.

Afgesproken zijn salarisverhogingen met een totaaleffect van 8,5% over 3 jaar en een eenmalige uitkering van € 1.750 bruto voor alle defensiemedewerkers. Verder is er een nieuw loongebouw voor militairen en gaan de belangrijkste toelagen flink omhoog. Alles bij elkaar leidt dit er toe dat medewerkers in de lagere rangen en schalen er tot meer dan 20% op vooruit kunnen gaan. De bonden zullen het resultaat met een positief advies voorleggen aan hun achterban.

Video: staatssecretaris vertelt de hoofdlijnen uit het resultaat

Staatssecretaris over hoofdlijnen onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden