Prinsjesdag: Nadruk voor Defensie op digitalisering en duurzaamheid

Defensie investeert het komend jaar in een hoogwaardige, toekomstbestendige krijgsmacht en defensieorganisatie. De nadruk ligt op digitalisering en duurzaamheid. Aandacht is er voor groene technologie, extra cybercapaciteit, kunstmatige intelligentie en modern materieel zoals onbemande vliegtuigen.

Vergroot afbeelding De koning en koningin.
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verlaten de Grote Kerk.

Er is in de begroting ruimte voor meer personeel, maar ook voor verbeterde IT, vastgoed en fysieke en sociale veiligheid. Verder komt er geld voor (strategische) voorraden, bedrijfsvoering en de instandhouding van wapensystemen. De hydrografische opnemingsvaartuigen ondergaan een update. Verder komen naar verwachting in 2021 de 4 reeds bestelde MQ-9 Reaper onbemande vliegtuigen binnen.

Materieelbegrotingsfonds

Defensie dient dit jaar voor het eerst een materieelbegrotingsfonds in, met voor de komende 15 jaar zo’n € 66 miljard, waarvan € 4,6 miljard komend jaar wordt gebruikt. Dankzij het fonds kan Defensie de uitgaven voor de langere termijn beter in kaart brengen. Dat geldt ook voor de samenhang van het beheer en onderhoud van de investeringen.

Minister Ank Bijleveld-Schouten: “Iedereen weet dat veiligheid en stabiliteit randvoorwaarden zijn voor groei en ontwikkeling. Daarom vind ik het belangrijk om te blijven investeren en moderniseren.”

Vergroot afbeelding Militairen in uniform.
Vanwege de regels rond COVID-19 werd minimaal 1,5 meter afstand gehouden.

Moderne werkgever

Defensie wil nadrukkelijk een moderne werkgever zijn, met oog voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met behulp van de zogeheten ‘routekaart opleiden en trainen’ wordt het thema diversiteit en inclusiviteit in alle opleidingen opgenomen. Ook wordt op afstand samenwerken en vergaderen verder ontwikkeld.

Staatssecretaris Barbara Visser: “Goed personeelsbeleid staat voor mij voorop. Versterking, modernisering en verbetering zijn daarbij de kernwoorden. In 2021 moeten we daarom blijven investeren zodat we op korte en lange termijn voldoende en gekwalificeerd personeel hebben, dat gereed is voor al haar taken."

NAVO-bijdrage

Ondanks het iets ruimere budget behoort Nederland ook in 2021 nog altijd tot de landen met de laagste bijdrage aan de NAVO. De bedoeling is dat die in 2024 op 2% van het bruto binnenlands product (bbp) zit. De verwachting voor 2021 is een bbp-percentage van 1,48%. Deze stijging houdt verband met de krimpende economie door de COVID-19-crisis. Het EU-gemiddelde stijgt hierdoor naar schatting tot circa 1,8%.