Scholing en innovatie

Wat is het belang van de Nederlandse krijgsmacht door de jaren heen: op het gebied van scholing en innovatie?

De aanwezigheid van de krijgsmacht had door de jaren heen enkele bijkomende positieve gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Onder meer op het gebied van scholing en ontwikkeling van technologie.

Vergroot afbeelding Gebouwencomplex van de Koninklijke Militaire School (KMS) te Weert.
Beeld: NIMH
Gebouwencomplex van de Koninklijke Militaire School (KMS) te Weert, waar toekomstige onderofficieren van de Koninklijke Landmacht worden opgeleid (1980).

Schakelonderwijs

Zo heeft de krijgsmacht om voldoende goed opgeleide mensen binnen te krijgen, regelmatig veel energie gestoken in aanvullende algemene scholing en opleiding. Om daarmee kandidaten op het vereiste niveau te brengen. Begin jaren '60 van de 20e eeuw bijvoorbeeld hadden te weinig jongeren die zich aanmeldden voor de opleiding tot onderofficier een mulodiploma. Daarom ging de landmacht hen zelf tot het vereiste niveau opleiden. Via dit zogenoemde schakelonderwijs kregen ruim 1.500 jongeren een betere algemene scholing. Zij konden daardoor de opleiding tot beroepsonderofficier op het juiste niveau beginnen.

Veiligheid & Vakmanschap

Iets vergelijkbaars is de huidige mbo-opleiding Veiligheid & Vakmanschap. 15- en 16-jarigen met een vmbo-diploma volgen een praktijkgerichte scholing voor een functie als soldaat, matroos of marinier. Zij kunnen zo ook een opleiding krijgen tot onderofficier, maar dan duurt de opleiding langer. Zij krijgen hun training op de plek waar ze later komen te werken: op een kazerne of aan boord van een schip.

Militaire uitvindingen

Het bestaan van de krijgsmacht heeft ook geleid tot ontdekkingen en technologische innovaties waar de samenleving van profiteerde. Een mooi voorbeeld van een Nederlandse militaire ‘uitvinding’ waar de samenleving nu nog plezier van heeft is het gipsverband.

Vergroot afbeelding Mengen van gips.
Beeld: NIMH
Mengen van gips (Batavia, Nederlands-Indië, 1946).

Gipsverband

Halverwege de 19e eeuw lukte het nog niet om gecompliceerde botbreuken goed te fixeren. Daardoor kon de arm of het been niet goed genezen. Spalken van hout en verband bleven niet goed zitten, terwijl stijfselverband dagenlang nat en zacht bleef. De militaire arts Antonius Mathijsen bedacht toen dat een verband doordrenkt met gipspoeder en water al binnen enkele minuten uithardt. Daarmee konden de gebroken botten snel, goed en voor lange duur worden vastgezet.

Vergroot afbeelding De Smart-L van Zr.Ms. Tromp.
In Nederland ontwikkelde Smart-L radar van Zr.Ms. Tromp.

Radartechnologie

Een goede krijgsmacht is een krijgsmacht die is bewapend en uitgerust met de modernste technologische middelen. Dit geldt ook voor de Nederlandse krijgsmacht. Zij nam en neemt veel nieuwe technologieën over uit het buitenland. Op enkele gebieden vond en vindt de ontwikkeling van militaire technologie ook in Nederland plaats. De krijgsmacht werkt hierbij nauw samen met Nederlandse bedrijven. Om een voorbeeld te noemen: gestimuleerd door wensen vanuit de marine behoort Nederland tot de wereldtop met de ontwikkeling van maritieme radartechnologie. Zoals bij veel defensiegerelateerde vindingen gebeurt, vindt ook deze technologie haar weg naar de samenleving.