Breed inzetbaar

Nederland kiest voor een krijgsmacht die breed operationeel inzetbaar is. Robuust en wendbaar. Zo kan de krijgsmacht veel taken uitvoeren en zoveel mogelijk dreigingen het hoofd bieden.

Keuzes maken

Met de beschikbare middelen moet Defensie wel keuzes maken. Naast kleine missies en nationale taken kan Defensie nog 1 grotere operatie op zee, land en in de lucht uitvoeren. Dat gebeurt dan wel met de beste systemen en het modernste materieel. Alleen die zijn goed genoeg om de militairen op pad te sturen.

Vergroot afbeelding De F-35 in de lucht.
De F-35 vervangt de F-16's bij Defensie.

Waar werkt Defensie aan in 2023?

Om alle taken in Nederland en het buitenland te kunnen uitvoeren moet Defensie een sterke organisatie zijn. Dat betekent voldoende personeel en geld, ook om te oefenen voor inzet. Op Prinsjesdag (20 september 2022) maakte het kabinet bekend hoeveel geld Defensie krijgt in 2023.

In het nieuwsbericht over Prinsjesdag 2022 is te lezen waar Defensie dat geld in gaat investeren.

In het nieuwsbericht over Verantwoordingsdag is te lezen hoe Defensie terugblikt op de financiën en het gevoerde beleid in 2022.

Structureel € 5 miljard extra

In de Voorjaarsnota 2022 die 20 april 2022 verscheen maakte het kabinet bekend structureel € 5 miljard extra te investeren in Defensie. Daarmee gaat het Defensiebudget zo’n 40% omhoog ten opzichte van de begroting van 2022.

Defensienota 2022

Het kabinet geeft in de 'Defensienota 2022 Sterker Nederland, veiliger Europa. Investeren in een krachtige NAVO en EU' aan welke plannen het heeft vanaf 2022. En daarmee ook waar het extra geld naartoe gaat.

Stand van Defensie

Defensie wil zo transparant mogelijk zijn over de voortgang van de maatregelen uit de Defensienota. De rapportage Stand van Defensie beschrijft waar de organisatie vandaan komt, waar die nu staat en wat de ambities zijn op terreinen als personeel, materieel, gereedheid en inzet. Deze rapportage verscheen 17 mei 2023 voor het eerst. Het is de basis voor de manier waarop Defensie in de toekomst over de voortgang wil rapporteren.

Defensievisie 2035

Al eerder verscheen de Defensievisie 2035 'Vechten voor een veilige toekomst’ (oktober 2020). Daarin staat welke krijgsmacht Defensie voor ogen heeft. In 2035 wil Defensie een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie zijn. Daarom moet Defensie vernieuwen en moderniseren, waarbij technologie en informatie vaker centraal staan.