Breed inzetbaar

Nederland kiest voor een krijgsmacht die breed operationeel inzetbaar is. Robuust en wendbaar. Zo kan de krijgsmacht veel taken uitvoeren en zoveel mogelijk dreigingen het hoofd bieden.

Keuzes maken

Met de beschikbare middelen moet Defensie wel keuzes maken. Naast kleine missies en nationale taken kan Defensie nog 1 grotere operatie op zee, land en in de lucht uitvoeren. Dat gebeurt dan wel met de beste systemen en het modernste materieel. Alleen die zijn goed genoeg om de militairen op pad te sturen.

De F-35 in de lucht.
De f-35 vervangt de F-16's bij Defensie.

Waar werkt Defensie aan in 2022?

Om alle taken in Nederland en het buitenland te kunnen uitvoeren moet Defensie een sterke organisatie zijn. Dat betekent voldoende personeel en geld, ook om te oefenen voor inzet. Op Prinsjesdag (21 september 2021) maakte het kabinet bekend hoeveel geld Defensie krijgt in 2022.

In het nieuwsbericht over Prinsjesdag 2021 is te lezen waarin Defensie het komende jaar gaat investeren.

Defensievisie 2035

In 2035 wil Defensie een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie zijn. Daarom moet Defensie vernieuwen en moderniseren, waarbij technologie en informatie vaker centraal staan. Deze stappen worden de komende 15 jaar gezet. 

U leest het in de Defensievisie 2035 'Vechten voor een veilige toekomst’, die in oktober 2020 is gepresenteerd.

Defensienota uit 2018

Het kabinet geeft in de Defensienota 'Investeren in mensen, slagkracht en zichtbaarheid' aan welke plannen het heeft vanaf 2018.

Animatievideo: samenvatting Defensienota 2018

Animatievideo samenvatting Defensienota 2018

De informatie uit deze video is terug te lezen in de Defensienota 2018.