Situatie oostflank en NAVO-activiteiten

Rusland nam de Krim illegaal in en houdt daaraan vast. Het land probeert daarbij Oekraïne instabiel te maken. Verder versterkt Rusland zijn militaire kracht in het meest westelijke deel van het land. Daarbij oefent het Russische leger regelmatig dicht bij NAVO-landen. Dat gebeurt tegen de afspraak niet altijd aangekondigd.

Ook gebruikt Rusland steeds vaker hybride middelen. Dat betekent dat het land op een niet-militaire manier oorlog voert: bijvoorbeeld met cyberaanvallen en het verspreiden van onjuiste informatie. Dit soort methodes zorgt voor verwarring en bemoeilijkt besluitvorming binnen het bondgenootschap.

De NAVO wil Rusland niet provoceren, is niet uit op confrontatie en wil in gesprek blijven. Maar het bondgenootschap neemt wel maatregelen om zich aan te passen aan de veranderde veiligheidsomgeving. De NAVO-acties zijn verdedigend en in verhouding.

Maatregelen NAVO

Met snel inzetbare eenheden als de NATO Response Force  en daarbinnen de Very High Readiness Joint Task Force kan de NAVO snel op dreigingen reageren. Vooral de Oost-Europese NAVO-partners zijn bang voor de dreiging vanuit Rusland. Op de NAVO-top in 2016 werd daarom besloten multinationale battlegroups te stationeren in Polen en de Baltische Staten. De NAVO versterkt ook de Zwarte Zee-regio met schepen en in Roemenië richt ze een multinationale trainingsbrigade op. NAVO-schepen varen daarnaast vaker in de Oostzee.

Deze maatregelen tonen de bondgenootschappelijke solidariteit. De militaire versterking in Oost-Europese partnerlanden is duidelijke taal naar Rusland: als jullie ons verdragsgebied schenden, leidt dat tot directe betrokkenheid van het hele bondgenootschap.