Herinneringsmedailles voor inzet Litouwen, orkaan Irma en VAE

Militairen die zijn ingezet in Litouwen krijgen hiervoor toch een Herinneringsmedaille Internationale Missies. Ook militairen die vanaf Curaçao en Aruba waren betrokken bij de noodhulp na orkaan Irma krijgen een herinneringsmedaille. Dit liet minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag weten aan de Kamer.

Een Nederlandse militair dekt een collega tijdens een oefening in Litouwen.
Een Nederlandse militair dekt een collega tijdens een oefening in Litouwen.

De minister heeft hiertoe besloten om zo het betrokken personeel de erkenning en waardering te geven die het verdient. De toekenning gebeurt eventueel met terugwerkende kracht.

Het besluit wordt genomen omdat de aanwezigheid  in Litouwen alle kenmerken heeft van een militaire missie. Zo krijgt het personeel een aanvullende missiegerichte opleiding en een vergoeding volgens de Regeling Voorzieningen Vredes- en Humanitaire Operaties. Ze werken onder primitieve omstandigheden en met afwijkende roosters (24/7). Vergelijkbaar met reguliere missies wordt aandacht besteed aan het thuisfront. Daarnaast ervaren militairen in Litouwen een voortdurende (hybride) dreiging.

Orkaan Irma

De orkanen Irma en Maria lieten in 2017 een spoor van vernieling achter op onder meer Sint Maarten en eilandstaat Dominica. De militairen in het getroffen gebied werden eerder al gewaardeerd met een herinneringsmedaille. Curaçao en Aruba zijn nu ook tot operatiegebied bestempeld. De van daar ingezette militairen werden tot nu toe uitgesloten van de herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen. De hulpverleningsoperatie werd namelijk gecoördineerd vanaf het Maritiem Hoofdkwartier op Curaçao. Ook werden hier slachtoffers opgevangen. Daarnaast werd vanaf Aruba ook hulp verleend.

Verenigde Arabische Emiraten

In dezelfde Kamerbrief schrijft de bewindsvrouw dat ook personeel dat na 1 december 2016 werkte voor het Forward Support Element Mirage (FSE Mirage) een Herinneringsmedaille Internationale Missies krijgt. FSE Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten is een strategisch logistiek element waarvandaan Defensie al jarenlang missies in de regio, met name Afghanistan en Irak, ondersteunt. Het personeel dat hier tot 1 december 2016 werkte werd al op de aangekondigde manier gewaardeerd en dat geldt nu ook voor hen die na deze datum kwamen.