Missie in Mali stopt, bijdrage Afghanistan juist groter

Nederland stopt op 1 mei 2019 met de missie in Mali. De huidige bijdrage aan de NAVO-missie in Afghanistan van 100 militairen wordt verlengd tot en met 2021 en uitgebreid met 60 militairen. Het gaat hierbij vooral om special forces die een speciale Afghaanse politie-eenheid in Mazar-e-Sharif gaan trainen en begeleiden. Ook blijft Nederland bijdragen aan de NAVO-inzet in Litouwen, tot en met 2020. De Ministerraad stemde hier vandaag mee in.

Nederlandse militair in omgeving van Mazar-e-Sharif.
Nederlandse militairen die deelnemen aan operatie Resolute Suport beveiligen adviseurs in de omgeving van Mazar-e-Sharif (augustus 2017).

De combinatie van jarenlange bezuinigingen, toenemende dreiging en verantwoordelijkheden hebben hun weerslag op de krijgsmacht. Voorop staat dat de krijgsmacht alleen wordt ingezet als dat verantwoord is. Deze week publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport over de Nederlandse inzet voor VN-missie MINUSMA in Mali. Hieruit blijkt dat deze missie een grote wissel trekt op de hele krijgsmacht. Dit ligt onder meer aan de zware omstandigheden die veel vragen van het materieel.  De conclusies van de Algemene Rekenkamer zijn nadrukkelijk betrokken bij de besluiten over de verschillende missies.

Mali

Bijleveld: “Al sinds 2014 levert Nederland een hoogwaardige en essentiële bijdrage aan MINUSMA. Op verschillende manieren, bijvoorbeeld door langafstandsverkenningen, verzamelen Nederlandse militairen informatie. Dit levert inlichtingenproducten op die de missie effectiever maken en waarvoor internationaal veel waardering is.”

De missie in Mali stopt, maar om dreigingen zoals terrorisme en irreguliere migratie tegen te gaan, blijft Nederland wel betrokken bij de Sahelregio.

Afghanistan

Nederland verlengt en intensiveert de bijdrage aan NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan. Dit gebeurt mede op verzoek van de NAVO en Afghanistan. Bijleveld: “Afghaanse commando’s zijn zeer effectief gebleken in de strijd tegen de Taliban en andere extremisten. Het verder ontwikkelen van deze hoogwaardige capaciteit is nodig om de Afghaanse strijdkrachten op termijn zelf voor de veiligheid van Afghanistan te laten zorgen.”

In tegenstelling tot eerdere jaren wordt de missie voor een langere periode verlengd, tot en met 2021. De lange-termijnplanning brengt meer rust in de militaire planning en verbetert het effect van de inzet. Naast de 60 extra militairen die in nauwe samenwerking met Duitsland gaan optreden, worden er 6 politieadviseurs toegevoegd aan de NAVO-missie in Kaboel. Dit ter versterking van het Afghaanse veiligheidsapparaat.

Oefenende militairen van 13 Lichte Brigade in Litouwen.
Militairen van 13 Lichte Brigade oefenen in Litouwen met hun Boxer-pantservoertuigen (oktober 2017).

Litouwen

Tijdens de NAVO-top op 11 en 12 juli maakt Nederland officieel bekend de bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid (eFP) in Litouwen te verlengen tot en met 2020. Ook hier kiest het Kabinet voor een meerjarige bijdrage. Bijleveld: “Het voordeel van de aard van de inzet voor eFP is dat deze bijdraagt aan het verbeteren van onze basisgereedheid. In Litouwen oefenen onze troepen volop en zij oefenen datgene wat ze ook in Nederland zouden doen.”