Eerbetoon aan Polen op het Binnenhof

Koningin Beatrix heeft vandaag op het Binnenhof de Militaire Willems-Orde uitgereikt aan de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade die zich bij operatie Market-Garden in september 1944 bijzonder onderscheidde. Aan haar commandant, generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, werd postuum de Bronzen Leeuw toegekend.

De 6de Luchtmobiele Brigade uit Krakow zet de traditie van de Poolse Parachutistenbrigade voort. Aan het vaandel van deze eenheid bevestigde koningin Beatrix een cravatte, waarop staat vermeld: ‘Arnhem 1944’. Namens hun in 1967 overleden grootvader, namen twee kleinzoons van Sosabowski de Bronzen Leeuw, de op een na hoogste dapperheidonderscheiding die ons land kent, in ontvangst.

Met het uitreiken van de beide hoge decoraties, is een fout uit het verleden hersteld, zei de Koningin. Het doet volgens haar "recht aan de Poolse strijders die zich voor de bevrijding van Nederland hebben ingezet en aan de uitzonderlijke moed die zij daarbij hebben betoond. Wij eren hiermee bovenal ook hen die in de strijd het offer van hun leven hebben gebracht."

In de Slag om Arnhem zijn 93 Polen gesneuveld of later aan hun verwondingen overleden.

Naast een afvaardiging van de Poolse 6de Luchtmobiele Brigade stonden op het Binnenhof ook deputaties van het Korps Mariniers, de Onderzeedienst, de Marine Luchtvaartdienst, het Regiment Van Heutsz, de Koninklijke Luchtmacht en de Amerikaanse 82nd Airborne Division aangetreden. Zij alle verwierven de Militaire Willems-Orde.