Militaire Willems-Orde: Vaandel der 1e Zelfstandige Poolse Parachutisten Brigade

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 16-03-2006 No. 6.000941
Datum en plaats uitreiking 31 mei 2006 in ’s-Gravenhage, door koningin Beatrix
Registernummer 5672
Mutatie Overwegende, dat de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade tijdens de gevechten bij Arnhem/Operatie Market Garden van 17 tot 26 september 1944 bijzonder heeft uitgemunt door de haar opgedragen taken met beleid, gepaard gaande aan grote moed, zelfopoffering en trouw te volbrengen.
Persoonsgegevens
Aan boord van / behorende tot 1ste Zelfstandige Poolse Parachutisten Brigade