Bronzen Leeuw: Sosabowski, S.F.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 16-03-2006 No. 941
Datum en plaats uitreiking 31 mei 2006 in 's-Gravenhage
Registernummer 1212
Mutatie Heeft zich met het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door als Commandant van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade gedurende de periode van 17 tot 26 september 1944 rond Arnhem, uit te munten waardoor hij een ieder, die onder hem diende, inspireerde. Door zijn onverschrokkenheid en vastberaden houding in de strijd tegen de vijand was zijn doortastend optreden op kritieke momenten van groot belang voor de vasthoudendheid waarmee zijn eenheid heeft volhard in de uitvoering van de haar opgedragen taken.
Mutatieperiode 17-26 september 1944
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Poolse
Rang, functie of beroep General Dywizji (generaal-majoor)
Aan boord van / behorende tot 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade
Geboren 8 mei 1892 in Stanislawów
Overleden 25 september 1967 in Londen (Hillington)