Verzetsster Oost-Azië: Bromlewe, P.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 05-11-1954 No. 38
Registernummer 425
Mutatie Siam - heeft in het krijgsgevangenenkamp Sindat daden betoond van niet alleen uitzonderlijke moed, doch mede van bijzondere gemeenschapszin. Slaagde erin om gedurende enkele nachten voedsel en medicijnen aan een cholerakamp af te dragen.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Literatuur Bosscher (3), 336
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Matroos der 1e klasse
Onderdeel Koninklijke Marine
Geboren 27 maart 1919 in Amsterdam