Verzetsster Oost-Azië: Alons, W.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 05-11-1954 No. 38
Registernummer 424
Mutatie Bandoeng - was een leidende figuur in de illegale steunactiegroep in Bandoeng en omgeving. Met gevaar voor eigen leven werkte hij er aan mee om geld en goederen bij elkaar te brengen, niet alleen voor talloze behoeftige gezinnen, doch ook voor krijgsgevangen.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Oud-staatssecretaris
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Ministerie van Financiën in Bandoeng
Geboren 26 juni 1899 in Sappemeer
Overleden 29 augustus 1991 in Eindhoven