Militaire Willems-Orde: Haile Selassie I

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 03-11-1954 No. 51
Registernummer 51
Mutatie Erkenning als medestrijder in de Tweede Wereldoorlog
Literatuur Zelm 227
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Keizer van Ethiopië
Geboren 1892
Overleden 27 augustus 1975 in Addis Abeba