Bronzen Kruis: Brey, O.W. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 02-05-1953 No. 33
Registernummer 3461
Mutatie Nederland - geheim agent Inlichtingendienst in bezet gebied die door vijandelijke tegenactie tot zijn dood leidde.
Mutatieperiode 1940 - 1945
Literatuur Juk 299; rep 267; lk 1953; tulpen 456
Opmerkingen over onderscheiding Opgekomen bij het Wapen der Infanterie; betrokken bij het Englandspiel; schuilnaam 'O.W. de Blank'
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Tijdelijk dienstplichtig sergeant
Onderdeel Special Operations Executive
Aan boord van / behorende tot Operatie 'Plan Holland'
Geboren 1 oktober 1921 in Wassenaar
Overleden 7 september 1944, gefusilleerd in Mauthausen