Bronzen Leeuw: Ausems, A.W.M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 02-05-1953 No. 33
Registernummer 1193
Mutatie Nederland - op 1 maart 1944 als organisator-parachutist neergelaten, berichtgeving versneld.
Mutatieperiode 1 maart 1944 - mei 1945
Literatuur Bs 89, 90, 91, 986; od 151, 219, 274; e 40-45-1177, 1857; lk 1953; aal 272; juk 297
Opmerkingen over onderscheiding Schuilnaam 'Arnold'
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Tijdelijk reserve-eerste luitenant
Onderdeel Landmacht
Aan boord van / behorende tot Algemene Dienst
Geboren 25 december 1904 in Utrecht