Kruis van Verdienste: Godwaldt, M.J.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-01-1953 No. 17
Registernummer 2002
Mutatie Nederland - hield als ambtenaar van het GAB honderden mensen uit de arbeitseinsatz
Mutatieperiode 1940 - 1945
Literatuur Lk 1953
Opmerkingen over onderscheiding Na arrestatie bij ontsnappingspoging neergeschoten
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Bemiddelaar
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Gewestelijk Arbeidsbureau
Geboren 6 april 1912 in Delft
Overleden 8 maart 1945 in Den Haag