Kruis van Verdienste: Reijns, G.B.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 11-09-1952 No. 13
Datum en plaats uitreiking 24 juni 1954 Paleis op de Dam (postuum)
Registernummer 1937
Mutatie Nederland - onderhield als marconist belangrijke verbindingen met het Bureau Inlichtingen in Eindhoven
Mutatieperiode december 1944 - medio februari 1945
Literatuur Lk 1952-11
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Burger
Onderdeel Verzet
Geboren 1 januari 1907 in ’s-Gravenhage
Overleden 8 maart 1945 gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte