Verzetskruis: Beernink, H.D.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 25-07-1952 No. 58
Datum en plaats uitreiking 2 oktober 1952 Paleis op de Dam
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Beambte
Onderdeel Binnenlandse Strijdkrachten, Verzet
Aan boord van / behorende tot Nederlandse Spoorwegen