Bronzen Kruis: Ruyter, J.H.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 26-05-1952 No. 15
Registernummer 3355
Mutatie Nederland - Militaire Inlichtingendienst in bezet Nederland
Mutatieperiode 1944 - 1945
Literatuur Lk 1952
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Burger
Onderdeel Verzet
Geboren 20 juli 1922 in Renkum