Kruis van Verdienste: Cock, C. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 31-03-1952 No. 98
Datum en plaats uitreiking 29 april 1953 Paleis op de Dam
Registernummer 1911
Mutatie Nederland - stimuleerde het verzetswerk van spoorwegambtenaren en gaf leiding aan sabotageploegen van de spoorwegen
Mutatieperiode Vanaf 1941
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-kapitein van speciale diensten
Onderdeel Vrijwillig Landstormkorps Spoorwegdienst, Landmacht
Geboren 29 april 1895 in Den Helder
Overleden 10 mei 1954 in Amsterdam