Kruis van Verdienste: Boll, G.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 31-03-1952 No. 98
Registernummer 1920
Mutatie Nederland - wist, als lid van een illegale organisatie in Noord-Holland, een springlading van meer dan 1.000 kilo uit de Hembrug te verwijderen, nadat een eerdere poging door anderen was mislukt
Mutatieperiode 26 - 27 september 1944
Literatuur Ledenlijst brons; brons 41-4; wessels 385
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Burger
Onderdeel Verzet
Geboren 4 november 1920