Verzetsster Oost-Azië: Burg, H.J. van den

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 19-01-1952 No. 31
Registernummer 392
Mutatie Java - Soerabaja - stelde zich na de capitulatie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in dienst van het ondergronds verzet in Oost-Java onder leiding van wijlen kapitein Meelhuijsen. Opvallend dapper werk verrichtte hij bij de voorziening van medicamenten voor het verzet.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Employé
Aan boord van / behorende tot N.V. V/H Ruhaak en Co.
Geboren 5 mei 1912 in Den Helder
Overleden februari 1944 geëxecuteerd in Tjipinang (Bandoeng)