Verzetskruis: Tellegen, A.O.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 22-12-1951 No. 10
Datum en plaats uitreiking 2 oktober 1952 Paleis op de Dam
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Arts
Aan boord van / behorende tot Parijs