Kruis van Verdienste: Bartels, dr. J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 22-12-1951 No. 34
Registernummer 1888
Mutatie Nederland - enige malen illegale reizen gemaakt naar Genève om de organisatie van de berichtenlijn te verzorgen en te verbeteren
Mutatieperiode 1943 - 1944
Literatuur Lk 1952; juk 297
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Tijdelijk reserve-eerste luitenant van algemene dienst
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Algemene Dienst
Geboren 2 juni 1916 in Groenlo