Bronzen Leeuw: Jans, J.R.L.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 08-10-1951 No. 20
Datum en plaats uitreiking 3 maart 1952 Paleis op de Dam
Registernummer 1109
Mutatie Nederland - verzetsdaden als gewestelijk commandant Ordedienst Limburg
Mutatieperiode 1941 - 1945
Literatuur Six 34, 140; od 118, 147 267, 294-296,318, 320; lk 1951; aal 150
Opmerkingen over onderscheiding Eerder verleend Bronzen Kruis vervallen
Andere onderscheidingen Bronzen Leeuw (vervanging voor het Bronzen Kruis)
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-generaal-majoor
Onderdeel Binnenlandse Strijdkrachten, Verzet
Aan boord van / behorende tot Ordedienst (Gewest 19)
Geboren 30 november 1874 in Soerabaja (Java)
Overleden december 1963