Verzetsster Oost-Azië: Brouwer Popkens, M.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 25-07-1951 No. 16
Registernummer 366
Mutatie Sumatra - Kota Radja, nam reeds spoedig na zijn internering in 1942 in het mannenkamp in Kota Radja met groot persoonlijk risico de organisatie van de contacten met de buitenwereld ter hand. Op 22 juli 1943 werd hij gearresteerd.
Mutatieperiode 1942 - 22 juli 1943
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Administrateur
Aan boord van / behorende tot Onderneming Timbang Langsa
Geboren 6 maart 1897 in Kepandjen (Pasoeroean)
Overleden 8 juni 1944 in Pematang Siantar