Militaire Willems-Orde: Anemaet, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-05-1951 No. 23
Datum en plaats uitreiking 29 april 1953 Paleis op de Dam
Registernummer 5661
Mutatie Korea - Manyong (Heuvel 325) in de nacht van 14 op 15 februari 1951
Mutatieperiode 14 - 15 februari 1951
Literatuur Voks 5/97-9; ms 19433; gb 137-26; dlr 163
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijke Landmacht
Aan boord van / behorende tot Nederlands Detachement Verenigde Naties (Korea)
Geboren 1920
Overleden 23 september 1997 in Doetinchem